Đăng ký nhận
tư vấn ngay

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

IELTS & 5 LỢI ÍCH

Nhưng nếu bạn tiếp tục “ngó lơ” IELTS thì có thể sẽ bỏ lỡ 5 LỢI ÍCH tuyệt vời này đấy!
Bạn càng sớm có IELTS, càng nhanh chạm tới thành công.
4.0+
6.5+
7.0+
01
Du học & săn học bổng trong tầm tay
02
Miễn thi THPT quốc gia, xét tuyển thẳng Đại học
03
Mở rộng cơ hội nghề nghiệp từ sinh viên
04
Đáp ứng chuẩn đầu ra đại học, làm đẹp CV
05
Cơ hội tăng lương, thăng chức và thay đổi công việc

BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ CÁN ĐÍCH IELTS NHANH HƠN,
DỄ DÀNG HƠN KHI SỞ HỮU

‘‘BỘ GIẢI PHÁP KIM CƯƠNG’’ TỪ STUDY SPACE

Lộ trình học cá nhân hóa theo mục tiêu

Dựa theo kết quả thi thử đầu vào và mục tiêu đầu ra, bạn sẽ được sắp xếp lớp theo lộ trình phù hợp

Giáo trình và tài liệu học chuẩn

Dựa theo kết quả thi thử đầu vào và mục tiêu đầu ra, bạn sẽ được sắp xếp lớp theo lộ trình phù hợp

Đội ngũ giáo viên chuyên môn giỏi

Nhiệt huyết, được tuyển chọn khắt khe, sẵn sàng đồng hành 24/7 cùng bạn chinh phục mục tiêu.

Dịch vụ bổ trợ đa dạng

Từ khóa học bổ trợ cuối tuần, gia sư nhóm nhỏ giữa tuần đến các workshop, câu lạc bộ...

Kho tàng học liệu miễn phí

Từ sách đến các video học tập miễn phí, tài khoản học online hiệu quả.

Học phí chỉ từ 89k/h

Với cam kết đầu ra bằng văn bản, học lại miễn phí nếu chưa đạt đầu ra kỳ vọng.

LỘ TRÌNH HỌC IELTS
GIÚP BẠN CÁN ĐÍCH THẦN TỐC

Trọn bộ hơn 200 bài giảng - Lộ trình học chi tiết 4 kỹ năng theo từng ngày dưới sự hướng dẫn chi tiết từ Giáo viên và trợ giảng theo sát 24/7
30 buổi
2.5+
IELTS
3.5+
IELTS
30 buổi
4.5+
IELTS
5.0+
IELTS
30 buổi
5.5+
IELTS
6.5+
IELTS
30 buổi
7.0+
IELTS
7.5+
IELTS
FOUNDATION
ESSENTIAL
ELITE
PROFICIENCY
Đầu vào
Mất gốc, 0 IELTS
Số lượng bài học
10 đơn vị bài học, 5 bài reviews
Thời lượng giảng dạy
52.5 giờ bao gồm: 2 buổi/tuần - 1.75 giờ/buổi
Các bài kiểm tra
3 Mini tests + 1 Midterm test + 1 Final test
Kiến thức chính
Nội dung chương trình
Bài học Buổi học Nội dung bài học
UNIT 1 Buổi 1 Reading: Meet the ancestors: true / false
Writing: Structure of a paragraph
Buổi 2 Listening: Multiple-choice questions
Speaking: Talking about family
UNIT 2 Buổi 3 Reading: An oil for life: Multiple-choice questions
Writing: Write a paragraph about food
Buổi 4 Listening: Multiple-choice questions
Speaking: Talking about food & restaurants
exam-paper Buổi 5 Review 1: Unit 1 & Unit 2
Buổi 6 Mini test 1: Unit 1 & Unit 2
UNIT 3 Buổi 7 Reading: Cities beneath the sea: Multiple-choice questions, Completion
Writing: What have people done to the environment?
Buổi 8 Listening: Gap-fill
Speaking: Talking about the environment
UNIT 4 Buổi 9 Reading: Dogs in a human world: True/False/Not Given, Completion
Writing: Do you love your pet?
Buổi 10 Listening: True/False, Completion
Speaking: Relationships
exam-paper Buổi 11 Review 2: Unit 3 & Unit 4
Buổi 12 Mini test 2: Unit 3 & Unit 4
UNIT 5 Buổi 13 Reading: Multiple-choice questions, Completion
Writing: Structure of an opinion paragraph
Buổi 14 Listening: Multiple-choice questions, Short-answer questions
Speaking: Talking about homes
UNIT 6 Buổi 15 Reading: True/False/Not Given, Matching information
Writing: Structure of a Pros and Cons paragraph
Buổi 16 Listening: Multiple-choice questions, Identifying emotions
Speaking: Talking about sports
exam-paper Buổi 17 Review for mid-term test: Unit 1 - Unit 6
Buổi 18 Mid-term test: Unit 1- Unit 6
UNIT 7 Buổi 19 Reading: Survive in the Andes: Multiple-choice questions, Matching, Completion
Writing: Giving opinions: Do you think people should do extreme sports?
Buổi 20 Listening: Gap-fill, Multiple-choice questions
Speaking: Talking about extreme situations
UNIT 8 Buổi 21 Reading: True/False/Not Given, Matching
Writing: Pros and Cons: The disadvantages of binge-watching TV.
Buổi 22 Listening: Multiple-choice questions
Speaking: Talking about free-time activities
exam-paper Buổi 23 Review 3: Unit 7 & Unit 8
Buổi 24 Mini test 3: Unit 7 & Unit 8
UNIT 9 Buổi 25 Reading: They are watching you: True/False/Not Given
Writing: Giving opinions
Buổi 26 Listening: Gap-fill
Speaking: Talking about technology
UNIT 10 Buổi 27 Reading: Multiple-choice questions
Writing: Pros and Cons: The benefits of being a celebrity
Buổi 28 Listening: Gap-fill, Multiple-choice questions
Speaking: Talking about entertainment
exam-paper Buổi 29 Review for final test: Unit 1 - Unit 10
Buổi 30 Final test: Unit 1 - Unit 10
Đầu vào
3.0 IELTS
Số lượng bài học
10 đơn vị bài học, 5 bài reviews
Thời lượng giảng dạy
52.5 giờ bao gồm: 2 buổi/tuần - 1.75 giờ/buổi
Các bài kiểm tra
3 Mini tests + 1 Midterm test + 1 Final test
Kiến thức chính
Nội dung chương trình
Bài học Buổi học Nội dung bài học
UNIT 1 Buổi 1 Reading: Note/Table completion
Writing: Task 1: Describing pie charts and bar charts
Buổi 2 Listening: Form completion
Speaking: Part 1: Answering questions about yourself
UNIT 2 Buổi 3 Reading: Flow-chart completion, Short-answer questions
Writing: Task 2: Discussing advantages and disadvantages
Buổi 4 Listening: Note completion
Speaking: Correcting mistakes; Giving reasons, results or consequences with because and so
exam-paper Buổi 5 Review 1: Unit 1 & Unit 2
Buổi 6 Mini test 1: Unit 1 & Unit 2
UNIT 3 Buổi 7 Reading: Labelling a diagram, Maching headings
Writing: Task 1: Describing tables and charts, Writing an overview
Buổi 8 Listening: Labelling a diagram, Multiple-choice
Speaking: Part 2: Understanding and Structuring the task, Using discourse markers
UNIT 4 Buổi 9 Reading: Multiple-choice, Summary completion
Writing: Task 2: To what extent do you agree or disagree?
Buổi 10 Listening: Sentence completion
Speaking: Part 2: Writing notes, Giving reasons, examples, and consequences with because, so, for example, for instance
exam-paper Buổi 11 Review 2: Unit 3 & Unit 4
Buổi 12 Mini test 2: Unit 3 & Unit 4
UNIT 5 Buổi 13 Reading: Sentence completion, Pick from a list
Writing: Task 1: Summarising two charts, Comparing bar charts
Buổi 14 Listening: Table completion, Labelling a map or plan
Speaking: Part 1 and 2: Paraphrasing, Expressing feelings
UNIT 6 Buổi 15 Reading: Yes/No/Not Given, Summary completion
Writing: Task 2: Answering a single question, Analysing the task and brainstorming ideas
Buổi 16 Listening: Matching, Pick from a list
Speaking: Part 3: The difference between Part 1 and Part 3, Generalising, Giving a full answer
exam-paper Buổi 17 Review for mid-term test: Unit 1 - Unit 6
Buổi 18 Mid-term test: Unit 1- Unit 6
UNIT 7 Buổi 19 Reading: Matching information, Table completion
Writing: Task 1: Describing trends, Using verb and noun phrases
Buổi 20 Listening: Form completion, Multiple choice
Speaking: Part 2 and 3: Orientating yourself to the Part 2 Topic, Introducing your opinions in Part 3 and giving reasons
UNIT 8 Buổi 21 Reading: Summary completion, Matching features
Writing: Task 2: Answering two questions, Analysing the task
Buổi 22 Listening: Sentence completion, Table completion
Speaking: Part 1 and 2: Using facts and opinion adjectives, Keeping going/ maintaining fluency
exam-paper Buổi 23 Review 3: Unit 7 & Unit 8
Buổi 24 Mini test 3: Unit 7 & Unit 8
UNIT 9 Buổi 25 Reading: Matching headings, Sentence completion, Pick from a list
Writing: Task 1: Summarising a diagram, Planning an answer, Ordering the information and using time markers: when, after, next, then
Buổi 26 Listening: Matching, Flow-chart completion
Speaking: Speaking Parts 2 and 3: Choosing the best subject for Part 2, Analysing the Part 3 questions, Giving a relevant, full answer
UNIT 10 Buổi 27 Reading: Multiple-choice, Matching, Yes/No/NG
Writing: Task 2: Discussing opposing views and giving your opinion
Buổi 28 Listening: Note completion
Speaking: Part 2 and 3: Answering a question on your talk, Discussing similarities and difference in Part 3, Using linkers to make a contrast: although, even though, while, whereas
exam-paper Buổi 29 Review for final test: Unit 1 - Unit 10
Buổi 30 Final test: Unit 1 - Unit 10
Đầu vào
5.0 IELTS
Số lượng bài học
18 đơn vị bài học, 5 bài reviews
Thời lượng giảng dạy
52.5 giờ bao gồm: 2 buổi/tuần - 1.75 giờ/buổi
Các bài kiểm tra
2 Mini tests + 1 Midterm test + 1 Final test
Kiến thức chính
Nội dung chương trình
Bài học Buổi học Nội dung bài học
UNIT 1, 2 Buổi 1 Reading: True/False/Not Given, Short answer questions
Listening: Note completion
Buổi 2 Speaking: Part 1 + Part 3
Listening: Note completion, Multiple choice questions
Buổi 3 Speaking: Matching, Completion
Writing: Task 1: Describing processes
UNIT 3, 4 Buổi 4 Listening/Reading (U1-2/U3-4)
Speaking (U3-4)
Buổi 5 Writing Task 1
Review for Mini Test 1
exam-paper Buổi 6 Mini test 1: Unit 1 - Unit 4
UNIT 5, 6 Buổi 7 Reading (U5): Multiple Choice, Note Completion
(U5) Vocabulary: Collocations related to research
Buổi 8 (U5) Writing extra: Task 1: A description of a place
(U6): Writing folder 3: Task 2: Understanding the question and planning your writing
Buổi 9 Listening: Labelling, Completion
Speaking: U5 Part 3, U6 Part 2
UNIT 7, 8 Buổi 10 Reading: Multiple choice, Headings, True/False/Not Given
Buổi 11 Grammar: Relative clauses
Writing: Task 2 - Opinion essay
Buổi 12 Listening: Completion, Matching, Short-answer questions
Speaking: Part 1, 3: Talking about the future
exam-paper Buổi 13 Mini test 2: Unit 5 - Unit 8
UNIT 9, 10 Buổi 14 Writing: Task 1: A diagram, Handling data, Bar and pie chart
Grammar: -ing form and infinitives 1
Buổi 15 Listening: Note/Table/Summary Completion
Speaking: Part 3 (U9); Part 1, 2 (U10)
UNIT 11, 12 Buổi 16 Reading: Multiple-choice, Matching
Buổi 17 Writing: Task 2: Connecting ideas
exam-paper Buổi 18 Mid-term test: Unit 1 - Unit 12
UNIT 13, 14 Buổi 19 Reading: Locating information
Vocabulary: Collocations with adverbs
Buổi 20 Grammar: Conditionals, -ing forms and infinitives 2
Writing: Task 2: Making a general statement, giving examples and using comment adverbs
Buổi 21 Listening: MCQ, Note completion, Matching, Short-answer questions
UNIT 15, 16 Buổi 22 Reading: Summary completion, Multiple choice, Classification
Buổi 23 Grammar: Talking about possibilities, Non-finite clauses
Writing: Task 2: Being relevant and avoiding repetition
Buổi 24 Listening: Classification, Sentence completion
Speaking: Part 1,2,3 (U15), Part 2 (U16)
UNIT 17, 18 Buổi 25 Reading: True/False/Not Given, Sentence completion
Vocabulary: Collocation with time
Buổi 26 Writing:
- Task 2: Considering both sides of the argument
- Task 1: Comparing and Contrasting
Buổi 27 Listening: Multiple-choice, Short-answer questions, Completion
Speaking: Part 1 (U17), Part 2 (U18)
Buổi 28 Reading: Flow chart completion, Sentence completion, Locating information
exam-paper Buổi 29 Review for final test
Buổi 30 Final test

Coming soon

QUY TRÌNH 3 BƯỚC
NHANH CHÓNG DỄ DÀNG